برای جوانمردی و مروتی که به هر کس می کنی انتظار هیچ پاداشی نداسته باش. پیکاسو
تست تست
...
خواندن ادامه ...
مطالب برگزیده