تمیشه شهری عظیم خفته در خاک که در انتظار توجه، برای تولدی دوبارست.
مقایسه تطبیقی تاریخی تخت جمشید و تمیشه !!!! مقایسه تطبیقی تاریخی تخت جمشید و تمیشه !!!!
نقل اول: قسمتی از آثار تمیشه بنابه اسناد تاریخی به دوره ساسانیان زمان انوشیروان دادگر، دومین شاهنشاه ساسانی، از سال ۵۳۱ تا سال ۵۷۹ میلادی یعنی حدود ۱۴۳۱ سال الی ۱۴۷۱ سال می رسد، البته که این پیشینه نشان از آبادی و سامان قبل از تاریخ مذکور دارد. نقل دوم: عده ای هم تاریخ تمیشه را به زمان فریدون نسبت می دهند، فریدون یکی از شخصیت‌های اساطیری ایران و از پادشاه پیشدادی می باشد، ...
خواندن ادامه ...
مختصری از تاریخ سرکلاته خرابشهر (تمیشه) مختصری از تاریخ سرکلاته خرابشهر (تمیشه)
بقایای تمیشه این شهر تاریخی خفته در خاک واقع در روستاي سرکلاته خرابشهر حاکی از آن است که این شهر به دلیل موقیعت جغرافیای و استراتژیکی خود، در دوره هاي مختلف مورد توجه حاکمان وقت بوده و در گذر زمان فراز و نشیب های بسیاری را از سر گذارنده است، آثار مدفون شده شهر تاریخی تميشه در غرب روستا، گوياي شهر عظیمی در دوره خود می باشد که حتی فردوسی از آن به نیکی یاد کرده است. ...
خواندن ادامه ...
مختصری از دیوار دفاعی و شهر تمیشه مختصری از دیوار دفاعی و شهر تمیشه
متاسفانه بیشتر بخش های دیوار به دلیل عدم آگاهی جوامع محلی و عدم توجه و حفاظت مسئولین از بین رفته و تسطیح شده است و فقط بقایای قسمتی از لایه های تحتانی دیوار در قسمت های جنگلی و حدفاصل روستای سرکلاته خرابشهر و باغو کناره و به صورت مدفون، باقی مانده است. ...
خواندن ادامه ...
مطالب برگزیده